Wpisy

KONKURS PLASTYCZNY

„Technikoludek oczami Przedszkolaka”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Technikoludek oczami Przedszkolaka”,
który stanowi podsumowanie realizacji projektu „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”.

 

Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni plastycznej dzieci.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci we wszystkich grupach wiekowych przedszkola nr 19 w Chorzowie

 

 1. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.

 

 1. Prace należy dostarczyć koordynatorom konkursu do 06.2021r.

 

 1. Każda osoba może dostarczyć tylko jedną pracę.

 

 1. Prace należy wykonać w dowolnym formacie, techniką płaską lub przestrzenną.

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • samodzielność
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania pracy

 

 1. Prace należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem

grupy.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.05. Wyniki zostaną ogłoszone

na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

 

 1. Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorów.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

 1. Koordynatorem konkursu jest:
  Katarzyna Musiał – ul. Karpacka
  Iwona Myketyn –  ul. Farna
Rozmiar czcionki
Kolor