• REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  HARMONOGRAM REKRUTACJI

  LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
  1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019,godz.8.00

  do 21.03.2019,godz.15.00

  od 27.05.2019,godz.9.00

  do 30.05.2019,godz.15.00

  2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019,godz.9.00

  do 5.04.2019,godz.15.00

  od 3.06.2019,godz.9.00

  do 13.06.2019,godz.15.00

  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.04.2019,godz.9.00 17.06.2019,godz.15.00
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04.2019,do godz.9.00 

  do 19.04.2019,do godz.15.00

  od 18.06.2019,od godz.9.00

  do 21.06.2019,do godz.15.00

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.04.2019,godz.9.00 24.06.2019,godz.9.00
Comments are closed.
Rozmiar czcionki
Kolor