KADRA

KADRA

mgr Katarzyna Wiszkowska – dyrektor przedszkola

GRUPA I
mgr Justyna Majchrzak – wychowawca                                                                                                                                           – nauczyciel
– pomoc nauczyciela
Małgorzata Kasprowicz – woźna oddziałowa

GRUPA II
mgr Olimpia Jankowska – wychowawca                                                                                                                                    – pomoc nauczyciela
Agata Rzepka – woźna oddziałowa

GRUPA III
mgr Katarzyna Musiał – wychowawca
Beata Grela – woźna oddziałowa

GRUPA IV
mgr Agnieszka Mazurowska-Górny – wychowawca                                                                          lic.Barbara Tramś – nauczyciel
Ewa Rzepka– woźna oddziałowa

GRUPA V
mgr Patrycja Zięcik – wychowawca
Ewa Stefańska – woźna oddziałowa

Grupa VI
lic. Barbara Tramś – wychowawca
mgr Patrycja Gola – nauczyciel
Karina Blinda – woźna oddziałowa

GRUPA VII
mgr Dorota Ziółkowska – wychowawca
Mariola Gomołka – pomoc nauczyciela
Katarzyna Bocianowska – woźna oddziałowa

GRUPA VIII
mgr Monika Heimann  – wychowawca                                                                                                                                  mgr Iwona Myketyn
Katarzyna Nogaj – pomoc nauczyciel
Mariola Makolądra – woźna oddziałowa

mgr Małgorzata Góra – z-ca dyrektora
mgr Katarzyna Wiszkowska – rytmika
mgr Magdalena Racis– logopeda
mgr Justyna Majchrzak – terapeuta                                                                                                                                    mgr Iwona Myketyn  – terapeuta
mgr Patrycja Zięcik – profilaktyka zdrowotna
mgr Barbara Piekarczyk – katechetka
Ewa Lata – intendent                                                                                                                                                              Jolanta Bąk – pracownik pomocniczy

Barbara Banasik – kucharka
Krystyna Asztemborska – kucharka
Monika Gamoń – kucharka

Eugeniusz Foterek – dozorca
Darosław Zyska – dozorca
Tadeusz Kulczycki – dozorca

Rozmiar czcionki
Kolor