O NAS

Przedszkole nr 19 jest odpowiedzią na społeczną potrzebę innowacyjnych i zindywidualizowanych form opieki
i wychowania. Znajduje się cichym i bezpiecznym miejscu.Posiada duże , wielofunkcyjne sale dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Proponuje w swej ofercie dydaktycznej: realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, innowację pedagogiczną z języka angielskiego, rytmikę, terapię pedagogiczną, profilaktykę logopedyczną i korekcyjną oraz zajęcia taneczne. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
i zaangażowany personel administracyjno -obsługowy gwarantuje swoim wychowankom doskonałą opiekę, zabawę oraz wszechstronny rozwój. Zapewnia również szereg zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i potrzeby rozwojowe dzieci. Posiada wypracowany system działań, ułatwiający adaptację najmłodszych do nowych warunków. Bardzo dobrze wyposażona kuchnia przygotowuje zdrowe i pyszne posiłki dla naszych podopiecznych. Uwzględniając naturalną potrzebę ruchu dziecka oraz walory przebywania na świeżym powietrzu placówka dysponuje dużym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w różne urządzenia zabawowe. Przedszkole nie realizuje opinii o „Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju”. Staramy się,
w porozumieniu z rodzicami, tworzyć optymalne warunki rozwoju dla naszych pociech, by wyposażyć je
w najlepszy kapitał na przyszłość, jakim jest samoakceptacja, wiara we własne możliwości, aktywność, twórczość, samodzielność w myśleniu i działaniu. Jesteśmy otwarci i wrażliwi na:”Wielkie sprawy małych ludzi”- Zapraszamy…..


przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole przedszkole

Rozmiar czcionki
Kolor