WOLONTARIAT

W ramach współpracy środowiskowej Przedszkola nr 19 z Gimnazjum nr 7 organizowane są w naszej placówce dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków – 5-cio i 6-ciolatków.

Cele programu:

 •  wskazywanie przedszkolakom ciekawych form spędzania czasu wolnego
 •   rozwijanie indywidualnych zainteresowań przedszkolaków
 •   przekazywanie wzorców pozytywnego zachowania
 •   podnoszenie umiejętności w radzeniu sobie z wyzwaniami i problemami dnia codziennego
 •   zapobieganie patologii poprzez uczenie prawidłowych zasad komunikowania się, asertywnych

  zachowań, dostarczania pozytywnych wzorców do naśladowania ze świata dorosłych

 •   uczenie radzenia sobie z emocjami i wyrażania uczuć
 •   uczenie empatii poprzez wczuwanie się w sytuację innych
 •   integrowanie społeczności  dzieci i młodzieży naszej okolicy
 •   wyrównywanie braków edukacyjnych

Spotkania odbywają się na dwóch płaszczyznach – spotkania ogólne i spotkanie indywidualne
przedszkolak – wolontariusz, pod stałą opieką koordynatorów projektu.
Zajęcia przedszkolaków z wolontariuszami odbywają się co 2 tygodnie, w piatek w godzinach
od 16.00 do 17.30. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia i odbierane po ich zakończeniu
przez rodziców lub prawnych opiekunów

Więcej o wolontariacie na http://wolontariusze.bloog.pl/

TERMINARZ SPOTKAŃ: informacje o terminach spotkań będą podawane na bieżąco
w przedszkolu

Rozmiar czcionki
Kolor