Wpisy

WAKACYJNY DYŻUR

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach

 

 1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z (dyżurem)
  i przerwą wakacyjną w lipcu lub w sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym (odpowiednim dyżurze), w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.
 2. Przedszkole dyżurujące oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej
  w odpowiednim terminie , w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci
  z danego przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.
 3. W terminie od 08 kwietnia 2024 roku do 26.04.2024 roku rodzice lub opiekunowie prawni
  w macierzystym przedszkolu lub w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wypełniają deklaracje woli na dyżur letni.
 4. Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów zobowiązań finansowych wobec macierzystej placówki.
 5. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.
 6. W sytuacji braku miejsc w wybranym, dyżurującym przedszkolu istnieje możliwość przekierowania dziecka do placówki dysponującej miejscami.
 7. Nasze Przedszkole pełni dyżur w miesiącu sierpniu.

 

Rozmiar czcionki
Kolor