Rozkład dnia

Ranek
6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci

 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
 • zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci
 • prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane
 • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno – kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)


8.00 – 8.30

– czynności dydaktyczno – wychowawcze w „ranku” realizowane indywidualnie, w zespołach lub z całą grupą

8.30 – 8.45

 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 

Śniadanie
8.45 – 9.30

 • czynności higieniczne przed śniadaniem
 • śniadanie
 • czynności higieniczne po śniadaniu

Zajęcia obowiązkowe
9.30 – 10.00 – DZIECI 3-LETNIE
9.30 – 10.30 – DZIECI 4-7-LETNIE

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dostosowanych do tego miesięcznych planów pracy  wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego – zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych

Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i w ogrodzie
10.00 – 11.15 – 3-latki
10.30 – 11.45 – 4-7-latki

 • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci
 • zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
 • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu

Obiad
11.45 – 12.00 – czynności higieniczne przed obiadem
12.00 – 12.30 – obiad

 • czynności higieniczne po obiedzie

Zajęcia i zabawy popołudniowe
12.30 – 15.00 – 3-latki

 • przygotowanie do leżakowania
 • leżakowanie
 • czynności higieniczne
 • przygotowanie do podwieczorku

 

12.30 – 13.45 – 4-7-latki

 • czynności i zabawy o charakterze relaksacyjnym (słuchanie bajek, muzyki, ćwiczenia relaksacyjne)
 • zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i w ogrodzie, zajęcia indywidualne, stymulacyjne, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym
 • czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek
13.45 – 14.00 – podwieczorek


Rozchodzenie się dzieci
14.00 – 17.00 – zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu

 • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno – kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)
 • rozchodzenie się dzieci
 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
 • czynności i zabawy podejmowany z wyboru i inicjatywy dzieci

 

Rozmiar czcionki
Kolor