Grupa II

mgr Dorota Wróbel – nauczyciel
Anna Krzyż – woźna oddziałowa
Jolanta Bąk – woźna oddziałowa

Rozmiar czcionki
Kolor