Grupa II

mgr Natalia Stanoszek – nauczyciel
Ewa Rzepka – woźna oddziałowa

Rozmiar czcionki
Kolor