Grupa VIII

lic.Anna Szeja – nauczyciel
Mariola Makolądra – woźna oddziałowa

Rozmiar czcionki
Kolor