KADRA

mgr Katarzyna Wiszkowska – dyrektor
mgr Małgorzata Góra – wicedyrektor

GRUPA I
mgr Barbara Tramś – wychowawca
lic.Natalia Jabłonka – nauczyciel
Jolanta Bąk– pomoc nauczyciela
Ewa Rzepka – woźna oddziałowa

GRUPA II
mgr Justyna Majchrzak – wychowawca
mgr Katarzyna Biada – nauczyciel
Małgorzata Kasprowicz – woźna oddziałowa

GRUPA III
mgr Olimpia Jankowska – wychowawca
mgr Natalia Stanoszek – nauczyciel
Agata Rzepka – woźna oddziałowa

GRUPA IV
mgr Katarzyna Musiał – wychowawca
Beata Grela– woźna oddziałowa

GRUPA V
mgr Patrycja Zięcik – wychowawca
Anna Krzyż – woźna oddziałowa

Grupa VI
mgr Iwona Myketyn – wychowawca
mgr Mirela Hanusek – nauczyciel
Olga Winter – woźna oddziałowa

GRUPA VII
mgr Dorota Ziółkowska – wychowawca
lic.Anna Szeja – nauczyciel
Katarzyna Bocianowska – woźna oddziałowa

GRUPA VIII
mgr Monika Heimann  – wychowawca
Mariola Makolądra – woźna oddziałowa
mgr Katarzyna Wiszkowska – rytmika
mgr Magdalena Racis– logopeda
mgr Justyna Majchrzak – terapeuta
mgr Iwona Myketyn  – terapeuta
mgr Patrycja Zięcik – profilaktyka zdrowotna
mgr Mirela Hanusek – profilaktyka zdrowotna
mgr Barbara Piekarczyk – katecheta

Ewa Lata – intendent
Karina Blinda – pracownik pomocniczy

Barbara Banasik – szef kuchni
Krystyna Asztemborska – kucharka
Monika Gamoń – kucharka

Eugeniusz Foterek – dozorca
Darosław Zyska – dozorca
Tadeusz Kulczycki – konserwator

Rozmiar czcionki
Kolor