ROZKŁAD DNIA

Ranek
6.30-8.00 – schodzenie się dzieci
– indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
– zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci
– prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane
– kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci
– praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)

8.00-8.45 – czynności dydaktyczno wychowawcze w „ranku” realizowane indywidualnie,
w zespołach lub z całą grupą
– zespołowe zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu (nauka języka obcego, profilaktyka korekcyjna)
– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
Śniadanie
8.45-9.30
– czynności higieniczne przed śnadaniem
– śniadanie
– czynności higieniczne po śniadaniu

Zajęcia obowiązkowe
9.30-10.00 – DZIECI 3-LETNIE
9.30-10.30 – DZIECI 4-6-LETNIE
– zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo
– dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego
– zajęcia zorganizowane , inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci
w różnych sferach rozwojowych

Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i w ogrodzie
10.00-11.15 – 3-latki
10.30-11.45 – 4-7-latki
– zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne
z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci
– zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
– zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu

Obiad
11.45-12.00 – czynności higieniczne przed obiadem
12.00-12.30 – obiad
– czynności higieniczne po obiedzie

Zajęcia i zabawy popołudniowe
12.30-15.00 – 3-latki
– przygotowanie do leżakowania
– leżakowanie
– czynności higieniczne
– przygotowanie do podwieczorku

12.30- 13.45 – 4-6-latki
– czynności i zabawy o charakterze relaksowym
– zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i w ogrodzie, zajęcia indywidualne, stymulacyjne, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym
– czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek
14.00-14.15– podwieczorek                                                                                                                                                    14.15-15.00 – zabawy dzieci podjęte z własnej inicjatywy

Rozchodzenie się dzieci
15.00 -17.00 – zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu
– praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno – kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)
– rozchodzenie się dzieci
– indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
– czynności i zabawy podejmowany z wyboru i inicjatywy dzieci
– prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane
– kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci

15.30 – II podwieczorek dla dzieci pozostających w przedszkolu do godz 17.00

Rozmiar czcionki
Kolor