ROZKŁAD DNIA

Ranek
6.30-8.00 – schodzenie się dzieci
– indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
– zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci
– prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane
– kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci
– praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)

8.00-8.45 – czynności dydaktyczno wychowawcze w „ranku” realizowane indywidualnie,
w zespołach lub z całą grupą
– zespołowe zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu
– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
Śniadanie
9.00-9.30
– czynności higieniczne przed śnadaniem
– śniadanie
– czynności higieniczne po śniadaniu

Zajęcia obowiązkowe
9.30-10.00 – DZIECI 3-LETNIE
9.30-10.30 – DZIECI 4-6-LETNIE
– zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo
– dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego
– zajęcia zorganizowane , inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci
w różnych sferach rozwojowych

Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i w ogrodzie
10.00-11.30 – 3-latki
10.30-11.30 – 4-6-latki
– zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne
z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci
– zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
– zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu

Obiad
11.30-12.30 – czynności higieniczne przed obiadem
– obiad
– czynności higieniczne po obiedzie

Zajęcia i zabawy popołudniowe
12.30-14.30 – 3-latki
12.30-14.00 – 4-6-latki
– przygotowanie do leżakowania
– leżakowanie
– czynności higieniczne
– przygotowanie do podwieczorku
– czynności i zabawy o charakterze relaksowym
– zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i w ogrodzie, zajęcia indywidualne, stymulacyjne, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym
– czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek
14.00-14.30 – podwieczorek

Rozchodzenie się dzieci
14.30-16.30 – zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu
– praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno – kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy)
– rozchodzenie się dzieci
– indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami
– czynności i zabawy podejmowany z wyboru i inicjatywy dzieci
– prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane
– kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci

15.00 – II podwieczorek dla dzieci pozostających w przedszkolu do godz 16.30

Rozmiar czcionki
Kolor